Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-13

 

Sök med IceRocket

Bekanta dig med amerikanska sökmotorn IceRocket, som vill ge Google en match. IceRocket använder metasökteknik - det betyder att många sökmotorer används när man skriver in sitt sökuttryck. IceRocket använder bland andra Yahoo, MSN, AltaVista, AllTheWeb, Lycos, Wisenut och Teoma samtidigt. Metasökning ger större möjlighet att hitta det du söker efter.

En innovation hos IceRocket är att till vänster om varje funnet resultat dyker det upp en skärmbild på hemsidan - men det är en funktion som man kan välja bort om man tycker att bilderna drar ner snabbheten.

Man kan söka på bilder, nyheter, produkter. Men man kan också söka på ny vän. Men då måste man vara beredd på resor till USA.

(Tipsat: InternetWorld 13 augusti 2004)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips