Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-14

 

Datorn är livsviktig för många seniorer!

Amerikanska SeniorNet gav en enkät i juni och juli 2004 till sina medlemmar och 1.461 har svarat på 25 frågor. Föreningen skall använda resultaten för att anpassa sina tjänster till medlemmarnas önskemål. Resultaten visar " that SeniorNetters love email, are joining the digital photography craze, have diverse interests and love to learn."

Varför vill man lära sig använda datorer och internet? Svaren visade följande:
- Behålla hjärnan aktiv - 61%
- Glädjen i att lära - 54%
- Behöver kunna det för att ägna sig åt personliga intressen - 47%
- Kul/avkoppling - 46%

Det finns en länk i rapporten till grafiska figurer över alla resultaten för den intresserade.

Här sist två personliga vittnesmål om hur mycket datorn har betytt för dem:
- Being profoundly deaf and immobile due to ill health, it is my life-saving occupation. I have no friends still living and before I got the computer, I was completely isolated. Now I am back in the world and can have intelligent conversations like hearing persons.?
- MY Computer is my Square-Headed Boy Friend! I love him dearly...I would feel so alone without the benefit of the Internet. It is my connection to folks MY age.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips