Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-17

 

Windows nya Service Pack 2

Uppsnappat.se informerar i sitt nyhetsbrev om de problem som kan dyka upp när det stora, andra servicepaketet till olika Windowsversioner nu lanseras.

"Microsoft har publicerat en lista med drygt 50 programvaror som inte fungerar problemfritt när Windows XP uppdateras med SP2 och en del av de listade programtitlarna är mjukvarujättens egna, Some programs seem to stop working after you install Windows XP Service Pack 2 .

Det är i första hand programvaror som är beroende av att kunna hämta information från en nätverksserver som förefaller att inte fungera när SP2 har installerats, informerar Microsoft. Det är den uppdaterade brandväggen i Windows XP som orsakar problemen för allt från antivirusprogram till datorspel, men en stunds manuellt pysslande med brandväggen och kommunikationsportarna ska enligt Microsoft rätta till problemen."


BBC News Online berättar om vilka fördelar som Windows Homeanvändare kan få, men också om riskerna i samband med installationen.

Här kommer en förteckning av förbättringarna (på engelska):
Pop-up ads blocked
Revamped firewall on by default
Outlook Express, Internet Explorer and Windows Messenger warn about attachments
Origins of downloaded files logged
Web graphics in e-mail no longer loaded by default
Some spyware blocked
Users regularly reminded about Windows Updates
Security Centre brings together information about anti-virus, updates and firewall
Protection against buffer over-runs
Windows Messenger Service turned off by default


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips