Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-06

 

Dåtidens kirurgiska metoder

Den mänskliga hjärnan är fantasisk - och viss kunskap fanns redan för årtusenden sedan om hur man kunde rädda människor med svåra skallskador, det informerar BBCNews om. Vad sägs om den här rubriken i en engelsk lokaltidning från Wharram i Yorkshire, England!"Överlevde pubbråk eller överfall omkring år 1000 i England tack vare avancerad hjärnkirurgi!" Trepannering användes, dvs att såga upp ett fyrkantigt hål i skallbenet, 9 x 10 cm stort, för att ge utrymme för blodsutgjutningar, så att inte känslig hjärnvävnad förstördes av övertrycket i skallen.

Dagens kunniga arkeologiska forskare kan återskapa vår spännande och skrämmande forntidshistoria! I Yorkshire har man funnit skelettet av en man som sannolikt skadades allvarligt i ett slagsmål och som sedan räddades av en skicklig "hjärnkirurg". Mannen överlevde operationen, skallbenet växte ihop och skelettet kan nu berätta för oss om dåtidens medicinska kunnade hos kringvandrande självlärda. Artikeln är på engelska!|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips