Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-04

 

Sverige halkar efter som IT-nation

Computer Sweden har idag två artiklar som återigen uppmärksammar oss på att det försprång som IT-nation, som Sverige hade för några år sedan, nu har förlorats.
 
...."Stockholms Handelskammare går nu ut med ett krav på att regeringen ska komma med tydliga tidsplaner och mätbara mål för hur Sverige ska återta en ledande position inom e-förvaltning.

Handelskammaren hänvisar till två olika undersökningar där den från SAP kommer fram till att Sverige halkat ner från plats två till åtta, medan Brown University anser att Sverige inte ens kvalar in på topp-30-listan.
I ett uttalande säger Stockholms Handelskammares vd Peter Egardt att regerings försäkringar om att Sverige är världsledande ekar allt tommare. Han anser att regeringen har förskingrat vad som var en ledande position på ett område som har stor betydelse både på offentlig sektor och svenskt näringsliv."....


Sedan i våras har IT-strategigruppens fyra arbetsgrupper diskuterat prioriterade frågor. Syftet är att få fram förslag till regeringens IT-proposition, som ska läggas fram i mars 2005. Men uppfattningarna om vad grupperna skall åstadkomma är delade.

".....Många CS pratat med i arbetsgrupperna har samma uppfattning. De ser sin roll som att diskutera visioner, men det är sedan strategigruppens och departementens roll att ta fram mer konkreta förslag till IT-propositionen.

Kritik har under det senaste året lyfts fram för att arbetet går för långsamt. Förra veckan meddelades att strategigruppens ordförande, Christer Sturmark, avgick för att satsa på egen affärsverksamhet. Nu leder IT-minister Ulrica Messing själv gruppen"....


Bo Dahlbom, Svenska IT-institutet, som själv sitter i IT-strategiska gruppen, skriver i den populärvetenskapliga artikeln "Vem vågar ändra på Sverige" om en rimlig förklaring till varför utvecklingen mot samordnade e-tjänster tar så lång tid i Sverige.

"....Svensk offentlig sektor är decentraliserad och består av jämförelsevis självständiga myndigheter. Vi gillar inte att ministrarna, eller någon annan heller, lägger sig i den löpande verksamheten. Detta möjliggör småskalighet inom ramen för en stor offentlig sektor och borgar för flexibilitet, korta beslutsvägar och bättre medborgarkontakt. Men denna självständighet gör det också svårt att genomföra mer omfattande, genomgripande förändringar. När Statskontoret år 2000 först beskriver framtidens 24-timmarsmyndighet, har man inga möjligheter att kommendera fram den samordning som måste till för en sådan reform"....

...."Men vi kan också våga erkänna att vad som skall till är inget mindre än en revolution. Utan att i grunden överge våra gamla idéer om självständiga myndigheter och en decentraliserad offentlig sektor, borde vi inse att mer radikala förändringar också kräver radikala ingrepp. Men vem vågar idag ta ansvar för sådana ingrepp? Vem vågar ändra på Sverige?"
|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips