Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-03

 

Gratis fördjupningskurser för hemsidesvävaren

w3Schools.com har massor med intressanta möjligheter för dig som bygger hemsida och vill lära dig mer. Det sker på webben och utan kostnad, språket är engelska. Här kan man se en översikt av vad de erbjuder och pröva på något som intresserar och se om det ger mersmak.

De har t ex mycket pedagogiska exempel där man kan simulera vad CSS - Cascading Style Sheets - innebär i olika tester som man gör själv och direkt kan se resultatet av. Mycket klargörande! Och man kan kopiera koden till de utformningar som man tycker om.

Tips för den som vill bygga på sina grundkunskaper om hemsidestillverkning. Här finns bra förklaringar, många exempel, referenser till fördjupning, kunskapstest i slutet av kursen och mycket annat.

(Källa: InternetWorlds nyhetsbrev vecka 40)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips