Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-01

 

Utöva din makt som konsument

Cint är en konsumentrörelse på nätet där medlemmarna delar med sig av kunskaper och åsikter om mobiltelefoner, abonnemang, datorer, affärer, banker, varor, resmål och annat konsumentrelaterat.

Du kan använda informationen som finns på deras hemsida även utan att vara inloggad medlem. Men du kan också bli medlem och svara på enkäter om vad du tycker om olika varor/tjänster. Genom Cint kan du på ett enkelt sätt utöva din makt som konsument.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips