Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-27

 

Lunarstorm lär oroliga lärare internet

Ny Teknik informerar den 24/9 om att lärare nu kommer att kunna gå en universitetskurs från Umeå universitet på fem poäng för att lära om Internet och bli kunnigare i mötet med sina elever.

..."Kursen ska visa att det inte är tekniken som är problemet, utan frånvaron av medvetna föräldrar och lärare.

- Genom att använda Lunarstorm placerar vi studenter mitt i den miljö de ska lära sig mer om, istället för att de bara ska läsa om och ta del av fenomenet som observatörer.

All kommunikation under utbildningen sker via Lunarstorm, som är Sveriges största internetcommunity. Varje dag används sajten av 350000 perosner, de flesta ungdomar.

- På samma sätt som att det behövs vuxna på stan för att göra kvällarna tryggare för ungdomarna, så behövs det vuxna i internetvärlden, säger Thomas Fritz.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips