Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-24

 

Kulturnät Sverige nedläggningshotat

Utmärkta Internetbrus.com - en hemsida med kvalificerad information om nyheter inom söktjänster och sökning på internet - berättar idag att regeringen i kulturpropositionen vill lägga ned fr o m årets slut det statligt finanserierade Kulturnät Sverige, vilket kostar bara 2,5 miljoner att driva per år.

...."Det finns ingen webbplats på Internet som gör ett kvalitativt urval av svenska kulturrelaterade webbsidor i samma omfattning som Kulturnät Sverige gör och av denna anledning är det synd och skam om Kulturnät inte ens får leva vidare i en mindre kostym."....

...."Som de uppviglare vi är på Internetbrus så uppmanar vi våra läsare att säga sin mening genom att kontakta Kulturdepartementet och åtminstone kräva en mer initierad motivering till den föreslagna nedläggningen."....|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips