Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-23

 

Internet till alla

Dataföreningen har tagit ett viktigt initiativ nu i höst med att samla stora organisationer kring den viktiga utmaningen - hur kan man engagera de tre miljoner svenskar som idag inte har tillgång till internet till att få tillträde och kunskaper om datorer och internetkommunikation och dessutom få tjänster som attraherar användarna.

Dataförenigens ordförande, Rolf Berndtson, är drivande i dessa diskussioner med pensionärsorganisationer, Utbildningsradion, 24-timmarsdelegationen och bland annat föreningen SeniorNet Sweden. Computer Sweden berättade om detta i onsdagens tidning. Statistiken visar - som vi väl känner till - väldigt klart att det är bland äldre som både datortillgång och datorkunnande i stor utsträckning saknas. Dataföreningen hoppas nu på en stor samlande kampanj under våren 2005, som kommer att ta 3-5 år att genomföra, innan man når ett någorlunda acceptabelt resultat.

"Men det här är det viktigaste och mest angelägna IT-projektet de närmaste tio åren", säger Rolf Berndtson. Och det håller vi inom SNS gärna med om.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips