Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-17

 

Vackra Moder JordJorden på natten fotograferad av NASA. Bilden består egentligen av flera hundra foton som satts samman. De har tagits av satelliter som kretsar kring jorden. Man ser tydligt var befolkningen är koncentrerad på jorden.

Klicka också på rubriken (som är en länk) och se dagens vackra bild från NASA!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips