Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-15

 

Ulrica Messing kräver bättring

Nu ryter ansvarig i regeringen till. Kommuner och landsting måste bli betydligt bättre på att samordna sina IT-system. Dagens situation är så allvarlig, att Ulrica Messing nu talar om att dra ned på det kommunala självstyret. Hon lovar också klarare mål i den proposition som nu förbereds av IT-politiska strategigruppen.

Detta framkom vid ett seminarium som Computer Sweden och Dagens Samhälle anordnade i fredags och det signalerar nya tongångar.

Landstingsvärlden och sjukvården pekades ut som ett problemområde, eftersom de inte har samordnat t ex sina journalsystem, så att de kan utbyta information. Riksrevisionen har vid flera tillfällen på sistone allvarligt kritiserat den svenska staten för dålig styrning av sina myndigheter. Inte minst att det går så långsamt att få till stånd samarbeten mellan myndigheter inom den sk 24-timmarmyndigheten, som skall ge oss offentliga e-tjänster dygnet runt.

"- Ofta hör vi klagomål om att arbetet går trögt på grund av regler. Men jag tror att de flesta hindren är mentala och inte formella. Det kan vi inte acceptera, säger Ulrica Messing."

Den finns undersökningar som stöder precis det som Ulrica säger. Men det är inte lätt att ändra på inarbetade organisationsstrukturer. Den som ryter till måste lägga makt och handlingskraft bakom orden!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips