Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-13

 

Om Konflikter och Konflikthantering

PC för Alla tipsar i sitt senaste nyhetsbrev om en mycket läsvärd hemsida från Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. De har haft projektpengar från Vinnova för att forska kring arbetsplatskonflikter och har utvecklat material, som kan användas för allas vår utveckling mot att bli bättre på att hantera de mellanmänskliga konflikter, som oundvikligen uppstår när vi umgås med varanda.

"Avsnittet Växthuset är till för dig som ser din egen utveckling som människa som en mycket viktig del av ditt liv. Konflikter erbjuder ett mycket rikhaltigt råmaterial för arbete med personlig utveckling, men det kan behövas en viss handledning i hur man bäst tar tillvara på de möjligheter som bjuds."

I avsnittet Special finns Berättelser om arbetsplatskonflikter och Intervjuer med kunniga på konflikthantering om synen på konflikter. Här finns också Sju tumregler för konstruktiv konflikthantering och en enkel modell för Relationskompetens. Mycket av innehållet är allmängiltigt och alltså intressant också för alla som har lämnat arbetslivet.

Svenska Röda Korset ligger bakom ett material på 25 sidor om "Folkbildning i freds- och konfliktkunskap" - ett ämne som ju är högst aktuellt i dessa dagar med tanke på nya möjligheter i Israel-Palestinakonflikten efter Arafats bortgång.

Massor med tänkvärd läsning står att finna här!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips