Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-16

 

Översätt från engelska till svenska och omvänt

Ibland hamnar man på engelskspråkiga sidor på webben och blir osäker vad innebörden i texten kan vara. Då finns det bra hjälp att få!

Det finns automatiska översättningsmaskiner på Internet, som man kan använda gratis. En sådan är Machine Translation Engine. Om man vill förstå ett engelskt stycke på webben, kopierar man det (bara ca 25 ord i taget) och klistrar in i textrutan, sedan man har valt English som källan (Source) och Swedish som resultatet (Target).

Det blir ingen särskilt bra svenska efter maskinöversättningen, men med litet god vilja kan man oftast förstå innehållet och man kan ju sedan skriva om det innan man använder texten!

Man gör på samma sätt - fast omvänt - när man vill ha en råöversättning från svenska till engelska. Här finns ett stort antal språk som man kan översätta emellan, närmare bestämt 40 språk.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips