Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-17

 

Hur vi söker på webben!Webben är ganska ung och sökmotorer har bara funnits i 11 år. Den första boken om hur man söker på webben har nu givits ut. I den framgår det att söksessioner tycks ta i snitt fem minuter och de flesta tittar bara på den första sidan med träffar. I allmänhet provar folk bara två sökuttryck och de flesta består bara av två ord.

Hur gör du själv?

Källa: InternetBrus.com


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips