Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-15

 

Ljudböcker i mp3-format

Ljudformatet mp3 börjar nu att användas inte bara till musik utan också till ljudböcker och filmer. Redan idag kan man köpa ett antal utvalda titlar från Piratförlaget av Jan Guillou, Liza Marklund, Marianne Fredriksson, Leif GW Persson, Anne Holt och Linda Skugge, rapporterar InternetWorld.

De flesta böckerna ryms på en CD-skiva och priserna ligger i intervallet 119 - 169 kronor. Sedan kan man lätt föra över kapitlen till sin mp3-spelare och lyssna på skogspromenaden eller naturligtvis lyssna i datorn.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips