Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-05

 

Äldres livsvillkor olika inom EU

DN rapporterar om att 2.000 människor i åldrarna 75 till 89 år från fem länder deltar i ett stort EU-projekt om sitt boende på ålderns höst.

Det samstämmiga intrycket från de västeuropeiska länderna var att de flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. När det inte längre är möjligt att på egen hand röra sig ute i samhället, försöker de äldre att delta via radio, tv och tidningar och genom telefonkontakt med anhöriga.

Samtidigt önskar nästan alla att få komma till någon form av servicehus när de nått den punkt i livet att de inte kan klara sig utan massor av hjälp från andra.

Äldre människor i EU:s nya medlemsstater har helt andra bekymmer kring sitt boende än de äldre i Västeuropa.

I de nya EU-staterna Lettland och Ungern hade intervjupersonerna ofta svårt att förstå frågorna, berättar professor Susanne Iwarsson, koordinator för forskningsprojektet.

- De var bekymrade över hur de över huvud taget skulle överleva: Har jag pengar till mat? Kan jag vara säker på att jag har ström i lägenheten i morgon också?


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips