Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-07

 

Sömnbrist bidrar till fetma

Intressant ny forskning visar på vårt sinnrika fysiologiska maskineri. Mycket uppbyggnads- och förbättringsarbete pågår medan vi sover. Och sover vi för litet rubbas viktiga funktioner.

DN rapporterar om att sömnbrist visat sig ge övervikt. Den som sover för lite vill ha mer mat, enligt en ny studie. Därför kan TV-tittande bidra till att redan små barn blir feta.

Sömnbrist påverkar kroppens hormoner så att vi blir hungrigare. Det visar en ny studie av sömnvanorna hos 1.024 personer i Wisconsin i USA.

Shahrad Taheri vill att resultaten framför allt ska användas till att förebygga övervikt hos barn och unga. Redan vid tretton månaders ålder påverkar sömnvanorna risken att drabbas av fetma i framtiden.

Samtidigt kan vi hos DN läsa om att fetma kostade sjukvården 3 miljarder förra året. Den nuvarande trenden är att en allt större andel av sjukvårdens resurser används till sjukdomar som följer av övervikt och fetma. I de flesta västerländska tidskrifter kan vi läsa reportage och se bilder som visar att övervikt har blivit ett allvarligt folkhälsoproblem. Med många orsaker som samverkar till att ge många allvarliga följdverkningar. Ett tema som vi troligtvis kommer att läsa mycket om framöver!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips