Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-10

 

Hudberöring hjälper balansen

"Huden har en tidigare okänd och mycket viktig betydelse för förmågan att hålla balansen. Lätt beröring av händer eller armar fyller en lika viktig funktion som synen för balanshållningen."

Resultaten visar att informationen från huden är lika effektiv som synen för vår förmåga att hålla balansen. Beröringen av huden gav till och med snabbare korrigeringsrörelser jämfört med synen.

- Patienter med balanssvårigheter, till exempel efter stroke, kan ha stor nytta av lätt beröring, säger leg sjukgymnast Helena Backlund som publicerat en avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborg.

Det här bör vara viktig information för oss alla som umgås med äldre, att veta att lätt beröring av händerna kan hjälpa andra att få bättre balans och känna sig tryggare, när de rör sig både utomhus och inomhus med sällskap.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips