Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-09

 

Ett gott och friskare liv som äldre

"Ett gott och oberoende liv som äldre vill vi alla ha. Forskningen visar att äldrefasen, 65 år och uppåt, är den period i livet då vi kan påverka vår hälsa och livskvalitet som mest. Denna skrift lyfter fram den nya forskning som pekar på de starka sambanden mellan natur, trädgård, hälsa och livsstil.

Ingemar Norling, sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska universitets-sjukhuset i Göteborg, och Eva-Lena Larsson, Göteborgs botaniska trädgård, ger här en sammanfattning av aktuell äldreforskning med ankrytning till rekreation i natur och trädgård. Denna skrift visar också vilka aktiviteter som fungerar, och några som inte fungerar alls, allt enligt aktuell forskning."


Skriften är utgiven av Göteborgs botaniska trädgård i samarbete med Svenska kommunförbundet, 2004, 26 sidor, pdf-fil. Den är trevligt skriven och vacker med många färgfoton.

På hemsidan Bli Fysiskt Aktiv nu hittar man även andra rapporter under länken Om fysisk aktivitet -> Litteratur,s som kan laddas ner gratis till den egna datorn.

FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling - är en bok om att röra på sig för att må bättre samt att förebygga och behandla sjukdomar.

"Boken sammanfattar hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Detta kombineras med råd om lämpliga motionsaktiviteter. Risker med fysisk aktivitet för olika patientgrupper tas också upp. Svenska experter inom olika yrkeskategorier beskriver olika sjukdomsområden, inklusive normaltillståndet."

Innehållsförteckningen är en separat fil och man kan ladda hem boken i delar till sin egen dator. Kap 37 på sid 391 - 397 handlar speciellt om Äldre.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips