Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-07

 

e-samhället på gång!

Sverige finns med i täten på de flesta listor som har sammanställts under år 2004 angående e-tjänster, men hamnar dock inte i toppen. Däremot finns Sverige inte alls med vad gäller eParticipation, dvs delaktighet via elektroniska medier.

Den som är intresserad av hur Sverige placerar sig i förhållande till andra länder vad gäller olika aspekter på elektroniska tjänster kan titta på ett bildspel, som dansken Thomas Nielsen presenterade vid konferensen "En sammanhållen e-förvaltning - från ord till handling", arrangerad av Statskontoret den 26 januari 2005.

I Danmark har en stor grupp medborgare utfrågats om hur de tar kontakt med myndigheter. Internet håller snabbt på att bli lika vanligt kommunikationsmedel som telefonen, medan brev nästan inte alls förekommer längre.

Föredraget "Behovet av gemensamma spelregler - ett år med e-nämnden" ger en inblick i hur 24-timmarsmyndigheten är tänkt att fungera. Det framgår av ett klargörande bildspel från föreläsningen, som nu finns på nätet.

Nog är det bekymmersamt om Sverige med en så lång tradition av delaktighet i arbetslivet inte håller sig väl framme när det gäller den elektroniska delaktigheten för medborgarna. Detta gäller inte minst vid utformningen av e-tjänster för äldre, så att det blir möjligt att involvera grupper som annars hotas att bli utestängda från IT-samhället.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips