Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-04

 

DigitalTV - men hur?

Sveriges Radio sände i Vetenskapsradions nya teknikmagasin Tekno onsdagen den 2 febr 2005 information om digitalTV, både information om digitalboxar, antenner m m och om bredbandsTV via ADSL. Både Telia och Bonniers erbjuder det senare.

DigitalTV-inslaget hittar man 7 minuter in i radioprogrammet och det pågår i ca 8 minuter. Det är troligt att veckans program läggs i Arkivet (längst ned på sidan) när nya program kommer.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips