Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-07

 

Surfandets tjusning

Vad väljer du själv helst när du surfar på nätet?

- webbsidor med ren yta och stor stil, som ger bra överblick
- interaktiva webbsidor som har frågeformulär som man fyller i
- sidor där man kan rösta
- diskussionsforum där man kan skriva inlägg
- forum där man kan få tips och råd
- webbplatser med verktygsprogram som gör att du kan skapa något på nätet

Om du väljer många av de här punktena ovan beter du dig som en tonåring i ditt val av webbsidor genom att vilja vara aktiv på nätet. Det är nämligen en myt att tonåringar vill ha häftig grafik med färggranna, röriga hemsidor.

Jakob Nielsen, välkänd föregångsman inom området användbarhetstestning, har nyligen slagit hål på ett antal myter om tonåringars beteende på Internet. Han visar bland annat att tonåringar faktiskt är något sämre internetanvändare än vuxna, när de skall utföra ett antal bestämda uppgifter på webbsidor. De löste i genomsnitt bara 55% av de förelagda uppgifterna, medan vuxna löste 66% - ett dystert resultat för hemsidesutgivarna som säkert räknar med 100%-iga siffror.

Resultaten förklaras med att tonåringar generellt sätt har sämre tålamod, är sämre på stavning och tydligen valde sämre sökstrategier än vuxna.

För webbutvecklaren finns det en sammanfattande tabell i den här undersökningen, som visar på skillnader mellan preferenser hos barn, tonåringar respektive vuxna vad gäller hur man helst vill att webbplatser skall vara utformade. En intressant tabell att studera!

"Ett enklare språk och en mera logiskt uppbyggd information" efterlystes av svenska seniorer nyligen. Det önskemålet verkar vara gemensamt för alla åldersgrupper!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips