Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-07

 

Webbsidor tillgängliga för ALLA!

24timmarsbloggen uppmärksammar om att Handikappinstitutet i vår kommer att ha två heldagarskurser med ämnet Tillgängliga webbsidor. På kurserna kommer personer med olika typer av handikapp att visa vad som skapar svårigheter på webben, när man har problem med synen, hörseln, motoriken och/eller kognitiva handikapp.

Det här är handikapp som vi alla riskerar att drabbas av med ökande ålder och därför viktigt för organisationer som t ex SeniorNet Sweden att uppmärksamma i sin "äldre-lär-äldre-pedagogik".

På Handikappinstitutets hemsida hittar man många värdefulla länkar till utformning av webbsidor för tillgänglighet, även 24-timmarsmyndighetens skrift - Vägledningen 24-timmarswebben 2.0.

Jag hittade också en länk till en gratistjänst - Bobby - som man kan köra på en egen hemsida som man vill testa och få utlåtande om.

Jag testade den på den här sidan Surftips - Seniorer som använder Googles Bloggerverktyg. Jag är mycket imponerad av alla de förbättringstips som jag fick på några sekunder. De finns i slutet av rapportfilen, de bör skrivas ut och noga övervägas. Varje tips åtföljs av noggranna anvisningar på länkade specialsidor.

Bäst är naturligtvis att lära sig hur man gör tillgängliga webbsidor från grunden, men ett sådant här tillgänglighetstest kan hjälpa till i efterhand. Det kan också bidra till att vi alla som använder oss av tipsen blir mer kompetenta webbtillverkare.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips