Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-31

 

Äldre ointresserade av internet?

"Att internetrevolutionen inte spridit sig i hela befolkningen blev kommunpolitikerna i Mörbylånga varse. Efter en enkätundersökning på ålderdomshemmet Rönningegården visade det sig att ingen av de 37 tillfrågade tyckte att de hade något behov av internet, och endast fyra kände till begreppet. Ingen hade någonsin prövat att surfa på nätet."

Det skriver SvD i dagarna. Och exemplet visar att 24-timmarsmyndigheten har ett tufft jobb med att informera, motivera, se till att seniorer inte bara får tillgång till lättanvända datorer utan framför allt goda anledningar till att använda dem och bra hjälp att lära sig det nödvändiga handhavandet.

Fast helst önskar man sig naturligtvis de riktigt enkla fjärrkontrolldatorerna för äldre, där man lätt kommer åt den viktigaste informationen på webben. En sådan är Victoria utvecklad i Danmark. HandikappInstitutet lär ha något likande på gång. PCtvt med bl a TV, video, IP-telefoni (Skype) testas nu i Indien och skall kosta under 2000 kronor.

Det håller på att bli enklare att komma åt allt värdefullt på Internet! Och det är nödvändigt om e-samhället skall bli ett samhälle för alla!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips