Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-19

 

Billig kommunikationsdator i höst - PCtvtPCtvt, som bygger på idén om TV, telefon, DVD och dator allt i ett med trådlös överföring på nätet, testas senare i höst i Indien och är tänkt för tredje världen. Men varför inte också för seniorer?

Många önskar överbrygga den digitala kryftan mellan rika och fattiga med billig kommunikationteknik. Redan på 1980-talet var Jean-Jacques Servan-Schreiber, välkänd inom EU, aktiv i ett teknikutvecklingsprojekt som strandade.

Nu har ett forskarteam lett av Raj Reddy, forskare inom artificiell intelligens vid Carnegie Mellon University gått vidare, odlat idéerna i kreativa vetenskapskretsar med sådana kända IT-namn som Nicholas Negroponte och Seymour Papert från MIT och Alan Kay från Xerox PARC. Tack vare ett samarbete med Syd-Koreanska PC-tillverkaren TriGem och goda kontakter inom Microsoft, är de nu redo att i november 2004 installera de första 100 prototyperna av PCtvt och testa dem i Indien.

Hur har de då tänkt? Många i fattiga delar av världen är utestängda från dyra datorer, och många är analfabeter. Utrustningen består av en enkel fjärrkontroll och kan fungera som TV, telefon och videofon med DVD-spelare samt surfdator. Den har ett bantat Windows operativsystem. Utrustningen skall lanseras för nöjesanvändning och man hoppas att på så sätt få in en fot i hemmen och intressera även de fattigaste för de möjligheter till kommunikation som finns.

Forskargruppen samarbetar med andra forskare vid Kalifornienuniversitetet som utvecklar mobila, höghastighetsnätverk för landsbygdskommuner i tredje världen. Kommunikationen i PCtvt bygger mer på ljud- och videoöverföring än på textmeddelanden och kräver därför höghastighetsnät.

Utrustningen PCtvt, med TV och dator tillsammans, skall kunna säljas för 250 US dollar, dvs knappt 2000 SEK. Den kan användas för samtal med bilder, elektronisk post, läsning av lokala tidningar m m. Inom projektet samarbetar man också med samhällsvetare för att studera vilka effekter en sådan här teknologi kan få för samhällsutvecklingen och för människornas möjligheter att ta del av det som är en självklarhet för oss som har internet.

När jag nu den 19 augusti söker i Google på PCtvt får jag 543 napp på många olika språk, men de flesta naturligtvis på engelska. De flesta informerar om det som New York Times-artikeln handlade om. För att få mer information kan man ladda ner ett PowerPoint-bildspel på 909 KB till den egna hårddisken.

Här finns tankar från utvecklarna hur den här produkten skall kunna bli ett kunskapsverktyg i tredje världen, både lättanvänt och motiverande för alla de människor som inte har haft förmånen att gå i skola som vi, men som ändå vill kunna kommunicera . Titta på bilden av fjärrkontrollen! Det är tänkt att man lätt skall känna igen ikonerna för de TV-program som man tycker om att titta på och man får bilder på personer som man vill prata med i videomobilen.

Så enkelt de har utformat sina lösningar i PCtvt! Genom att titta på PowerPointbildspelet framgår det mycket tydligare hur utvecklarna av den här tjänsten har tänkt sig funktionerna.

Nyheten om PCtvt publicerades i The New York Times On the Web den 16 augusti "Trying to Take Technology to the Masses". PCtvt låter som något som skulle kunna vara mycket intressant också för den stora gruppen seniorer världen över, som inte kom i kontakt med datorer under sitt yrkesverksamma liv - och varför inte för skolbruk på lägre nivåer?

Nu får vi bara hoppas att programutvecklarna också lyckas skapa en utrustning som inte kommer att plågas av virus och annat otyg!

(Bildkälla)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips