Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-01

 

Läsarnas fotobildspel

Spår i sanden, minnesceremoni i Kao Lak, vackra himlar och hav - fotobildspel från läsare som BBC News valt ut för att berätta i bild från olika delar i världen, daterat vecka 13, 2005.

Foto: Sarah Snook, Fotspår från Whitehaven Beach, Australien


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips