Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-02

 

Skogskyrkogården

Tio vackra 3D-foton från Skogskyrkogården i vinter- och sommarskrud finns på nätet. De spelas upp automatiskt och visar 360 graders panoramavyer. Vackert landskap med gravar där solen strilar in mellan tallarna. Heliga Korsets Patio och dito interiör, Skogskapellet och Söderkapellet finns också som 3D-foton.

Från Stockholms Kyrkogårdsförvaltnings hemsida hämtar jag följande: "Skogskyrkogården, söder om Stockholms city, finns sedan 1994 upptagen på Unescos Världsarvslista. Denna lista består av omistliga kultur- och naturmiljöer för hela mänskligheten. Det innebär att Skogskyrkogården, skapad av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz, ska vårdas och bevaras för framtida generationer. I mars 2005 fanns ytterligaretolv svenska objekt med på Världsarvlistan....

....Skogskyrkogården, skapad av Asplund och Lewerentz, gav upphov till en form för begravningsplatser som på ett genomgripande sätt påverkat planläggningen av begravningsplatser och kyrkogårdar över hela världen."


1920 invigdes Skogskapellet ritat av Asplund. Uppståndelsekapellet av Lewerentz stod färdigt 1925. 1940 tillkom tre kapell som gavs namnen Trons, Hoppets och Heliga Korsets kapell. Utanför kapellen ligger en näckrosdamm och kapellen är utsmyckade av kända kostnärer - muralmålningen "Liv-död-liv" av Sven Xet Erixson i Heliga Korsets kapell, Otte Sköld utsmyckade Hoppets kapell och Carl Milles gjorde Dödsängeln i Skogskapellet.

via Frihetens Vingar


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips