Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-04

 

Livet idag i en by i Tanzania

Lång promenad efter vatten Ett bildspel från BBC News berättar om en ung mammas liv i Tanzania inför G8-mötet.

"Om G8-ledarna kunde se hur tuffa våra liv är, så kanske det kunde hjälpa dem i deras beslutsfattande." Det säger Joyce Mbwilo, 30-årig fembarnsmamma. Sedan 10-årsåldern har hon genomfört en tio timmars nattvandring efter vatten - varje natt och kommit hem utmattad vid 10-tiden på morgonen. Varje år gick Joyce och hennes vänner sammanlagt 800 mil nattetid för att hämta vatten till mat och tvätt för sina familjer.

Hennes barn kommer inte kunna gå i mer än grundskola. Familjen har inte råd. Tillsammans med sin man Dickson har de ett jordbruk och är tyvärr beroende av uppköpare som suger ut dem.

Förra året misslyckades majsskörden på grund av torka. "Investerare" fick dem att satsa på paprikor i stället, men ville sedan inte köpa skörden - den ansågs inte vara tillräckligt bra. Så tufft är livet i Tanzania!

Bilder: Caroline Irby/Tearfund


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips