Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-04

 

Politiken som inte finns

Lars Ilshammar, historiker, är i dagarna aktuell med den nya boken Error 404 tillsammans med författaren Ola Larsmo, där de tar upp några av de stora framtidsfrågorna som den digitala revolutionen för med sig.

Du kan följa en mycket intressant diskussion med Pontus hos Post- och Telestyrelsen som Lars Ilshammar för. Jag rekommenderar läsarna att själva ta del av konversationen genom att klicka på länken.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips