Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-28

 

Norrmännen går till val - men utan e-möjlighet

Norska Seniornett hänvisar till en artikel om att det är långt kvar till att norrmännen kan rösta på Internet, trots att de gjorde försök i valet redan 2003. De har en valforskare som undersöker möjligheterna till säkert e-val. Intresset finns. Men i Sverige avvaktar man enligt tidningen Ny Teknik.

Ny Teknik har i ett antal artiklar informerat om elektronisk röstning i allmänna val. I maj 2004 genomfördes världens största parlamentsval helt baserat på elektronisk röstning, när 380 miljoner indier använde mer än en miljon elektroniska röstningsmaskiner i vallokalerna.

I Spanien gjordes ett parallelltest med elektroniskt val i våras i samband med omröstningen om EU-traktatet. Försöket blev tyvärr helt misslyckat. Jag har några utvärderingar i form av elektroniska filer på spanska om någon är intresserad.

Ny Teknik har också en artikel från oktober 2004 som innehåller mycket information om vilka tekniska valsystem som amerikanarna använder sig av.

Det är tydligen en bit kvar innan elektroniska valsystem är tillräckligt säkra för att användas i nationella val. Men utvecklingsriktningen verkar vara tydlig.Det gäller för IT-utvecklarna att komma runt säkerhetsproblematiken.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips