Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-23

 

Silversurfare klara att invadera Internet

Vem kan motstå en sådan rubrik? Men artikeln är på danska - Sølvsurfere klar til invasion af nettet. Artikeln handlar om att hälften av gruppen danska seniorer som är på väg att pensioneras är vana internetanvändare och kommer att bli köpstarka på webben.

Bland svenska seniorer i gruppen 55 - 74 år är redan mer än 60 % internetanvändare visar ny EU-statistik (>Download >On-line). Det är ingen skillnad längre mellan män och kvinnor - kvinnliga seniorer har snabbt upptäckt webbens möjligheter. De svenska siffrorna kan jämföras med ett genomsnitt för européer, där bara 27 % av männen och 16 % av kvinnorna i samma åldersgrupp använder sig av webben.

Än så länge har inte webbhandlarna upptäckt seniorerna som målgrupp. Framtiden får utvisa hur utvecklingen blir!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips