Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-23

 

Sudoku på webben


Sudoku, det japanska sifferpusslet, har spritt sig som en löpeld över världen. Matrisen har 9 x 9 rutor, där var och en av siffrorna 1 - 9 skall finnas med i varje vågrät och lodrät rad. Men också i varje låda om 3 x 3 rutor.

Man kan nu också lägga pusslet med datorn hos WebSudoku. Fördelen med datorn är att man inte behöver suddgummi. Man har också frihet att välja t ex följande:

A. Fyra olika svårighetsnivåer

B. Tidsbegränsning eller ej - men kan ha en klocka tickande på skärmen eller göra pusslet i sin egen takt

C. Få information vid felaktig siffra
Då gör man inställningar under knappen "How am I doing?"
Strict - Ange bara synliga fel
Normal - Varna mig när en siffra är fel
Hjälpsam - Visa mig rutorna med felaktiga siffror

D. Möjlighet finns att lägga in flera sifferförslag i samma ruta.

Nu är det bara att pröva på!

via InternetWorld Nr 7, 2005

Uppdaterat 25 augusti: Nu kan vi läsa i Computer Sweden att svenska forskare på KTH i avknoppningsföretaget Optimization Partner ger nödställda sudokulösare gratis hjälp att hitta den korrekta lösningen - om den nu är möjlig. Nattsömnen är räddad!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips