Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-25

 

Vad vet du om ditt namn?

Channah Den frågan ställer Forskning & Framsteg i sin blogg och ger länkar till mycket intressanta artiklar om historien bakom både förnamn och efternamn.

På denna sida från Historiska museet kan du ta reda på vad ditt namn betyder och dess historia. Över 4000 namn finns förklarade.

Man kan söka på sitt eget förnamn. Jag visste att Anita är diminutivformen av Anna på spanska och alltså betyder Lilla Anna. Men jag visste inte att ursprunget kommer ifrån det hebreiska namnet Anna, egentligen Channah, som betyder nåd. Äldsta förekomsten av Anita i Sverige är från 1864.

Här finns många intressanta upptäckter att göra!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips