Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-23

 

Hitta rätt lätt!

Map Scandinavia Nu är det inte längre svårt att hitta fram till okända adresser tack vare kartprogrammen, som är fritt tillgängliga på webben. Ett av de största på Europa är Map24.com som har kartor över Sverige, Europa, Nordamerika, Brasilien m fl länder.

Det går snabbt att få fram färdrutten när man anger startadressen och målet. Man får detaljerade färdanvisningar längs hela vägen. De är mycket noggranna om man skall till en adress i en storstad. Åker man med bil får man information om antalet meter till varje ny korsning, körriktning osv. Det är svårt att köra fel. Slutligen kan man också se hur lång tid resan tar i normalfallet.

Skriv ut vägbeskrivningen och kartan och se då till att textramen med vägbeskrivningen är vald. Sedan behöver man bara ha en copilot vid sidan i bilen som lotsar med hjälp av den ganska så finstilta texten.

Länken till Map24.com finns bland övriga användbara länkar i vänstra spalten under Länkar - Portaler.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips