Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-16

 

Blanda generationer!

Jag läser i Chicago Tribune att Loyola Universitetet kommer att bygga ett höghus på sitt campus centralt i staden (Chicago) och göra seniorlägenheter. Universitetsinstitutioner är inrymda på de nedre våningarna. Seniorerna kommer att få rabatterat pris på utbildning.

Om motivet står det inget - men det låter som ett meningsfullt sätt att blanda generationerna och stimulera seniorer till livslångt lärande.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips