Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-31

 

Våld och sex i Media - Svenska folkets åsikter

Videospelande barn Medierådet informerar om en ny intervjuundersökning. Enligt en ny studie anser en klar majoritet av svenska folket att våld, sex och pornografi i media har en negativ påverkan på barn och unga. Oron för sex och pornografi i media är i dag större än för våld och gäller främst att barn och unga får en förvriden verklighetsuppfattning. Det framgår av de frågor som Medierådet och Nordicom ställt till 3000 personer mellan 15 och 85 år. Liknande frågor ställdes år 2000 och en jämförelse visar att det skett en förändring i framför allt ungas attityder till medievåld. I dag tror fler unga att medievåld påverkar negativt.

På Medierådets webbplats finns också ett antal artiklar om mediepåverkan, bl a en undersökning som tonar ned riskerna med medievåld.

Datorspelande ger positiva hälsoeffekter
Det finns starkt vetenskapligt stöd för att datorspelande ger positiva effekter. Att datorspel skulle ha negativa effekter som ökad aggressivitet eller övervikt har ännu inte bevisats. Det visar en rapport från Statens folkhälsoinstitut som kartlagt 30 vetenskapliga studier.


Många av artiklarna hos Medierådet är helt färska.

via Utbildnings- och kulturdepartementet Bildkälla: Medierådet


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips