Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-29

 

Flykten undan Katrina

Katrina Med den nya tekniken, som gör det lätt att dela med sig av foton och övervittnesskildringar, kan vi följa orkanen Katrinas härjningar i Florida och Louisiana.

Många har skickat in sina foton till Flickr och här finns redan mer än 300 bilder. Klicka på länken View as Slideshow uppe till höger och se fotona som bildspel.

Meteorologexperten Jeffrey Masters skriver om orkanen Katrina. Bloggare rapporterar också på plats, t ex Storm Digest.

via BlogHerald Bildkälla: 3-D view from:NASA22.jpg


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips