Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-09-05

 

Språkträning på webben!

Alla är vi intresserade av kommunikation! Inom IT krävs det vissa baskunskaper i engelska. När vi letar efter solen vid Medelhavet blir tillvaron så mycket mer meningsfull om vi rådbråkar det inhemska språket - åtminstone några meningar.

På webben hittar vi mycket som är värdefullt för oss seniorer - när det gäller språkinlärning på äldre dar gäller det ju att öva och åter öva. Ta datorn till hjälp och gör det lustfyllt! Träna in nya ords betydelse med X-amine!

Programmet X-amine är gratis, men det krävs registrering för att man skall kunna sätta igång med "glosförhöret". För att göra inlärningen lite roligare går det att välja mellan fem olika typer av språktest: vanligt "förhör" där användaren matar in rätt svar, "Hangman", Memory, Mastermind och Twister.

Programmet har bra anvisningar på svenska. Man kan använda en färdig lista med engelska och svenska glosor, men man kan också göra egna listor på vilket språk som helst. Man kan:

* skapa egna gloslistor eller använda andras
* söka efter ord i ordboken
* skicka meddelanden
* spela Hangman eller Memory

Testa den engelsk-svensk-engelska ordlistan med tolv ord som inte kräver registrering!

via Computer Sweden


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips