Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-06

 

Fågelinfluensans virus i arbete

Lennart Nilsson visar i Dagens Nyheters söndagstidning och även i webbupplagan fantastiska bilder på det som alla fruktar - fågelinfluensan från bl a Kina.

Hans färgbilder är magnifika - som alltid! De visar hur viruset tränger in i en cell och "kidnappar" hela systemet. Den utmärkta vetenskapsjournalisten Karin Bojs kommenterar i artikeln. Och förklarar att de flesta virusmutationer inte är farliga. Läs hela artikeln och se Lennart Nilssons färggranna åtta bilder på hur virus förökar sig.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips