Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-07

 

64 år sedan Pearl Harbor

BBC News uppmärksammar årsdagen av bombningarna av Pearl Harbor den 7 december 1941. De har en redogörelse för de dramatiska händelserna och man kan se en klargörande historik med datum för viktiga händelser under hela kriget - Timeline: World War II. Man kan också lyssna under en minut på president Roosevelts begäran hos kongressen att förklara krig mot Japan.

National Geographic har gjort en multimediakarta över Pearl Harbor med en tidslinje över de japanska bombanfallen mot de amerikanska militärfartygen i den stora och från havet mycket skyddade hamnen.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips