Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-07

 

Tyck till om postservicen i Sverige

Informationssamhället på Regeringens hemsida informerar om en stor europeisk undersökning som nu görs av EU-kommissionen om postservicen. Alla svenskar har möjlighet att via Internet tycka till om hur postservicen fungerar i Sverige.

Sverige är ett av få länder där brevmonopolet redan har avskaffats. Därför är synpunkter från oss svenskar av mycket stort intresse för hela EU.

Webbenkäten tar ca 5 - 10 minuter att besvara. Dina enkätsvar kan du sedan också skriva ut. Resultatsammanställningen kommer så småningom på sidan Din röst i Europa.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips