Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-20

 

Äldre och Internet år 2005

Nu har det kommit en undersökning från SCB över Internetanvändningen från början av år 2005. Mönstret liknar föregående års resultat - den näst högsta Internetanvändningen i Skandinavien står Sverige för med Island som etta, där bredbandstillgången är vanligast. Den äldre gruppen 55 - 74 år använder Internet i betydligt mindre utsträckning än övriga grupper liksom tidigare år, speciellt kvinnorna.

Bland pensionärerna uppgav närmare en tredjedel att de aldrig använt en persondator. Hälften av pensionärerna har nu tillgång till en stationär dator i hemmet med internetuppkoppling (tab 15 och 19). Bredbandsuppkoppling är dock mindre vanligt bland pensionärer (tab 28). Bland kvinnliga pensionärer är det en tredjedel som inte vill ha Internet (tab 34) men det är inte kostnaden som avskräcker (tab 36), inte heller oron över kontokortsbetalning vid e-handel (tab 120). Det finns en viss tendens till att äldre personer undviker att e-handla, eftersom de föredrar att handla där de kan få personlig kontakt med säljaren.

Även bland manliga pensionärer är det en tredjedel som aldrig använt Internet (tab 50). Tyvärr använder bara 2% av pensionärerna bibliotekens datorer (tab 60). E-post och Internetbank används av pensionärer, liksom möjligheten att hämta information från myndigheters hemsidor, t ex hälsoinformation (tab 78, 82 och 88). Datorkunskaperna har pensionärerna skaffat sig genom sitt tidigare yrkesarbete, kursverksamhet och självstudier (män huvudsakligen) samt att pröva sig fram (tab 141 - 144).

Man kan läsa om vad vi gör på nätet när vi surfar och e-handlar. Den fullständiga rapporten finns att läsa som pdf-fil. Där kan man t ex få reda på hur de flesta skaffat sig sin IT-kompetens.

Sverige är tyvärr fortfarande inte ett informationssamhälle för äldre. Det pågår arbete för att göra hemsidor mer tillgängliga. Låt oss hoppas att den dystra statistiken över dålig åtkomlighet hos kommunernas hemsidor, som vi kunde läsa om nyligen, åtgärdas på det nya året.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips