Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-06

 

Epost på gott och ont

emailing Vilken roll låter vi e-posten spela i våra liv? Att e-posten tagit en central roll för många som befinner sig i arbetslivet visar en ny internationell undersökning som datasäkerhetsföretaget Symantec har gjort. Svenskar utgör en stor grupp i undersökningen.

Men hur är det för oss seniorer? Hur beroende är vi av att ha koll på e-posten ständigt och jämt? Är det med positiva förväntningar vi kollar e-posten?

via Ny Teknik Bildkälla: jemsweb's photos


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips