Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-15

 

Podradion ger frihet

Podradio med iPod Om du vill lyssna på dina favoritprogram i Sveriges Radio, när det passar dig själv bäst, kan du göra som väldigt många andra - ladda ner podradioutsändningar till datorn eller till mp3-spelaren. Podradion har blivit en stor framgång för Sveriges Radio och de sänder nu regelbundet 28 program som man kan ladda ner. Och fler kommer bl a nyheterna i Ekot enligt Internet World.

Här finns en förteckning över alla podradioprogrammen från Sveriges Radio. Det går också att läsa om hur man gör för att ladda ner podradioprogram.

Du hittar mer att lyssna på - många andra podradiokanaler hos Podradio.nu.

Bildkälla: WeblogsInc.com


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips