Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-04

 

Sällskapsdjur i vården


Inom vården av äldre börjar man nu förstå hur viktiga husdjuren är för välbefinnandet. En hund som kommer med viftande svans eller en katt som kryper upp, som man kan smeka och som svarar genom att spinna. Vi behöver alla beröring - men den är inte så vanlig inom vården eller äldreboenden. Kontakten med djur kan också vara lugnande och minska ensamheten.

De här frågorna tas upp i en sexminuters videofilm från Vetenskapslandet.

Det har länge diskuterats om det kan vara positivt att ha husdjur på vårdhem, fängelser och inom rehabilitering. Internationellt har det forskats på området, som nu också börjar intressera svenska forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Djur inte bara är ett sällskap, de har också har en lugnande inverkan, menar Barbro Beck-Friis, professor i geriatrik som nu arbetar på Sofiahemmet.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips