Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-09

 

Om ett ord

Det finns ett trevligt nyhetsbrev som varje vardag dimper ner i eposten - Om ett ord . Här förklaras litet mer ovanliga ord som nucka, petimäter, krackelera, labyrint, punsch, pluring. En tjänst som är helt gratis.

Bli kung på ord. Lär dig om varför vi säger som vi gör. Och varför det heter som det heter. Varje vardag berättar vi historien om ett ord i det svenska språket. Om dess bakgrund och betydelse.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips