Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-10

 

Dålig äldreinformation på kommunhemsidor

En färsk analys av samtliga kommuners hemsidor visar att informationen om kommunernas valmöjligheter och kvalitet är nästan obefintlig, speciellt när det gäller äldreboende och äldreomsorg. Trots att många kommuner kan erbjuda alternativ framgår inte detta av kommunernas hemsidor.

Pressmeddelandet ger en sammanfattning av den 33 sidor informativa rapporten från Svenskt Näringsliv. Rapporten kan laddas ner från webben. Det finns också en Powerpointfil med diagram och punktade slutsatser.

Vi får hoppas att det offentliga Sverige får nya impulser nu när myndigheten Verva har tagit över från Statskontoret och andra förvaltningsmyndigheter. Nyligen kunde vi tyvärr också läsa att kommunernas hemsidor ligger nere oacceptabelt ofta och länge. Det finns med andra ord ett mycket stort utrymme för förbättringar av kommunernas hemsidor under år 2006. Inte minst med tanke på att äldre många gånger har svårt att fysiskt ta sig till kommunalkontoret för att skaffa sig information.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips