Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-11

 

TVn och datorn smälter samman

Intel Inside ViiV Den stora konsumentmässan CES har nyss avslutats i Las Vegas. Intresserade kan läsa reportage med intryck från mässan om trender, om TVn och datorn som smälter samman, om ökade möjligheter att själv välja innehåll i TVn t ex genom interaktiv TV och video-on-demand, om mobilen som kan allt och som nu har internet, epost, musik, och videofilmer, och om de nya Intelprocessorerna som bl a ger möjlighet att spela in digital video för internetdatorn i vardagsrummet.

Ur ett seniorperspektiv är den här integrationen mellan TV och dator att lyckönska. Internet kommer att bli tillgängligt på TV-skärmarna utan att seniorer behöver lära sig använda komplicerade datorer. Man navigerar på Internet med fjärrkontrollen. Men det krävs skräddarsydda digitala utgåvor av t ex offentlig information för internet för att den skall bli läsbar på TVn. Vi är inte där än, men E-centret i Vällingby har kommit långt med den här utvecklingen.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips