Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-20

 

År 2005 i fotobackspegel

En journalistisk återblick på det gångna året ur amerikanskt perspektiv men med utblickar mot hela världen. Denna återblick speglas mot läsarnas val av foton ur samma fotosamling. Bildspelets avslutningsbild visar sist vilka fem foton som läsarna föredrog.

Bildkälla: MSNBC

via Furl


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips